Legezko Oharra

Orrialde hauetan jasotako informazio grafikoaren eta idatziaren gainean eskubide osoa dugu, Espainiako legeriak (eta EEEn dagozkion legeriak) eta nazioarteko zuzenbideak babestuta. Orrialde hauetan jasotako agiri guztiak, Interneteko softwareko ohiko erabilera-prozesuetan kopiatu daitezkeenak, berariaz erabilera pribaturako izango dira, eta inoiz ez erabilera komertzialerako, jendaurrean erakusteko, eta abar. Copyright-en titularrek banako elementuen erabilera zehatza baimendu ahal izango dute, baldin eta baimena berariaz eta idatziz ematen bada. Edozein baimen eskatzeko jo ezazu aipatutako posta elektronikoaren helbidera. Sociedad de Gestión Urbanística Eretza, S.A. Barakaldo 2004.
Barakaldoko Udaleko Hirigintz Elkartea Eretza, S.A. sozietate anonimoa marka erregistratua da, eta data honetan erregistratu zen: 2000eko irailaren 25ean: Patenteen eta Marken Espainiako bulegoa.

Bestelako eskubide errealak, halakorik badago, dagozkien orrialdeetan daude jasota.